Sự tinh sảo và tính chính xác: Khác với đồng hồ sản xuất hàng loạt có mẫu mã và hình thức giống hệt nhau, đồng hồ chế tác thủ công luôn được đề cao ở sự tinh xảo và tính chính xác bởi đồng hồ chế tác thủ công đòi hỏi kỹ năng và trình độ chế tác cao của nghệ nhân chế tác. Mỗi linh kiện dù nhỏ nhất đều phải được nghệ nhân kiểm tra và đo đặc cẩn thận trước khi lắp ráp bởi mỗi sản phẩn khi đó chính là thương hiệu, giá trị của người nghệ nhân. Không như các sản phẩm sản xuất hàng loạt có thể mắc cùng một lỗi, mỗi chiếc đồng hồ chế tác thủ công đều phải trãi qua nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm thị trường

Tính nghệ thuật và cá nhân hoá: Đối với mỗi chiếc đồng hồ hoặc loại đồng hồ luôn gắn liền với một nghệ nhân chế tác ra nó và vì vậy nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố để tạo nên một chiếc đồng hồ hoàn thiện, đó cũng là giá trị, một sản phẩm nghệ thuật có 1 không hai bởi mỗi sản phẩm thủ công đều không lặp lại. Vì vậy có thể nói mỗi chiếc đồng hồ COVER được chế tác thủ công chính là một tác phẩm nghệ thuật gắn liền với danh tiếng của nghệ nhân chế tác.

Top

028 39270317 - 028 39273517